Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Vụ Vedan

Posted by BEAR trên Tháng Tư 1, 2009

Vedan: Hỗ trợ chứ không Bồi thường!

Báo chí trong nước hôm 10 tháng Ba cho biết, “Vedan thoả thuận hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh bị thiệt hại.”

Thủ tục khởi kiện?

Thiện Giao: Xin chào Luật sư Hoàng Như Vĩnh. Theo chỗ chúng tôi được biết, Hội Nông Dân không có tư cách pháp nhân. Vậy một thoả thuận với Hội Nông Dân sẽ có giá trị pháp lý không?

Luật sư Hoàng Như Vĩnh: Muốn sự đại diện được hợp pháp, thì người khiếu nại hoặc khởi kiện phải có sự uỷ quyền hợp lệ cho Hội Nông Dân của tỉnh mình.

Sự hợp lệ là: người ấy phải làm một giấy uỷ quyền đến cấp phường, xã, hoặc ra công chứng, uỷ quyền cho Hội Nông Dân tỉnh đại diện cho mình giải quyết với Vedan.

Thiện Giao: Những nông dân muốn kiện riêng thì sao?

Luật sư Hoàng Như Vĩnh: Kiện riêng thì phải làm hồ sơ kiện riêng. Khi đó, họ không được đại diện bởi Hội Nông Dân.

Thiện Giao: Phía Vedan có nhận được đơn kiện riêng không?

Luật sư Hoàng Như Vĩnh: Vedan nhận được 800 đơn của nông dân. Các đơn ghi là “đơn khởi kiện,” có cái ghi là “khiếu nại.” Nhưng các đơn này không đúng quy trình pháp luật. Muốn khởi kiện thì khởi kiện tại toà chứ không phải tại Vedan.

Thiện Giao:
Vậy nông dân cần mang đơn đến toà, và toà sẽ thụ lý?

Luật sư Hoàng Như Vĩnh: Toà thụ lý hay không là tuỳ vào đơn có đủ điều kiện hay không. Đây là lãnh vực tố tụng. Cho đến này, toà án Huyện Long Thành chưa thụ lý được đơn nào, vì không có đơn nào đủ điều kiện thụ lý.

Chỉ hỗ trợ…

Thiện Giao:
Trở lại với Hội Nông Dân. Có phải là Vedan sẽ bồi thường một tổng số tiền cho Hội, rồi Hội chia lại cho từng nông dân?

Luật sư Hoàng Như Vĩnh: Chúng tôi không đi theo phương thức bồi thường. Bồi thường là điều chúng tôi không chấp nhận. Xin khẳng định là Vedan không chấp nhận bồi thường, mà chấp nhận hỗ trợ người nông dân.

Vụ Vedan: kiện hay không là tùy thuộc nhà nước (phần 1)

Trách nhiệm và uy tín của nhà nước VN

LS Nguyễn Vân Nam: Vụ Vedan được công luận trong và ngoài nước rất quan tâm. Nhưng, càng quan tâm, người ta càng cảm thấy bất ngờ. Lý do là: cách xử lý tại Việt Nam rất khác thường; xử lý kéo dài và dường như là không thể kết luận được.

Có 2 chủ thể khởi kiện chính. Chủ thế quan trọng nhất mà tôi chưa thấy Việt Nam nhắc đến, đó là Nhà Nước. Ở Việt Nam, sở hữu đất đai, tài nguyên, môi trường là sở hữu toàn dân, không phải là sở hữu tư nhân. Nhưng, tại Việt Nam, chỉ có một người đại diện hợp pháp và duy nhất của sở hữu chủ, đó là Nhà Nước. Vì vậy, Nhà Nước có trách nhiệm bảo vệ sở hữu ấy của toàn dân. Nói cách khác, Nhà Nước phải có trách nhiệm khởi kiện và trừng phạt những ai làm tổn thất, gây mất mát, hay tối thiểu là giới hạn quyền của chủ sở hữu đối với đất đai, tài nguyên và môi trường.

Hệ quả đầu tư

LS Nguyễn Vân Nam: Có 2 hướng diễn giải.

Những nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhìn vào Việt Nam và đánh giá môi trường đầu tư. Nhà đầu tư nào có công nghệ không cao, không thể tồn tại ở những nước phát triển hay công nghiệp mới, hay muốn tiến nhanh vào thời đại công nghiệp mới vốn đặt tiêu chuẩn môi trường lên hàng đầu, họ sẽ mang công nghệ của họ vào Việt Nam thông qua kinh nghiệm của vụ Vedan.

Mặt khác, những nhà đầu tư thực sự có công nghệ mới, họ sẽ không muốn đầu tư vào Việt Nam. Lý do: khi sản phẩm của họ được làm từ một nước không chú trọng vào môi trường, thì sản phẩm của họ khi bán trên thị trường các nước phát triển sẽ bị tẩy chay. Họ sẽ không thể cạnh tranh, và vì thế những nhà đầu tư lớn sẽ không vào Việt Nam.

Vai trò Hội Nông dân

LS Nguyễn Vân Nam: Trong quá trình toàn cầu hóa, nước ngoài có cái gì thì Việt Nam có cái ấy. Hội Nông Dân là một ví dụ. Thế nhưng, ở đây có một vài điểm khác biệt. Đúng ra, một hội nghề nghiệp phải là một hội tự nguyện. Hội Nông Dân là hội tự nguyện của những nông dân. Họ tổ chức với nhau, đóng tiền cho Hội hoạt động với một mục đích duy nhất, đó là Hội phải bảo vệ quyền lợi của các thành viên. Muốn như vậy, điều kiện tiên quyết là, Hội phải có tư cách pháp nhân, tức là tư cách đứng đơn khởi kiện, bảo vệ toàn bộ thành viên của mình. Điều này tại Việt Nam không có. Theo tôi được biết, các hiệp hội ngành nghề hay quyền lợi như vậy chưa được công nhận là một pháp nhân có quyền khởi kiện.

Vụ Vedan: kiện hay không là tùy thuộc nhà nước (phần 2)

Quyền cơ bản của người nông dân

LS Nguyễn Vân Nam: Nói chung, ở một nhà nước pháp quyền, ai bị người khác gây thiệt hại, đều có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc kẻ gây thiệt hại bồi thường thiệt hại.

Trong vụ Vedan, người nông dân có 2 quyền cơ bản.

  • Với tư cách là người chịu thiệt hại trực tiếp, họ có quyền yêu cầu tòa án buộc công ty Vedan bồi thường thiệt hại.
  • Mặt khác, họ có quyền với tư cách công dân trong một nhà nước pháp quyền, là quyền đối với Nhà Nước.

Tôi đã nói ở phần trước, người chịu trách nhiệm chính là Nhà Nước, là chủ thể lẽ ra phải khởi kiện công ty Vedan. Khởi kiện có thể ngay tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; khởi kiện có thể tại nơi Vedan đăng ký trụ sở chính, là Đài Loan; hoặc là nơi thứ ba, tại tòa án bảo vệ đầu tư nước ngoài quốc tế.

Nếu nhà nước Việt Nam chưa làm được nghĩa vụ và trách nhiệm phải khởi kiện, thì một người nông dân, bị ảnh hưởng bởi Vedan, hay bất cứ một người nào khác trong một nhà nước pháp quyền, có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án buộc chính phủ Việt Nam phải khởi kiện công ty Vedan.

Tức là người dân trong 1 nhà nước pháp quyền có 2 quyền căn bản: quyền trực tiếp đến mình và quyền yêu cầu nhà nước bảo vệ.

Quyền buộc chính phủ khởi kiện Vedan

Thiện Giao: Xin anh nói rõ hơn về quyền của công dân, khởi kiện hành chánh, yêu cầu tòa án buộc chính phủ khởi kiện Vedan?

LS Nguyễn Vân Nam: Mỗi công dân có quyền và có trách nhiệm yêu cầu được bảo vệ. Chính vì trách nhiệm bảo vệ công dân và quyền lợi chung mà người dân trao cho Nhà Nước quyền lực tối cao. Nhà Nước dùng quyền này để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, của xã hội và của mỗi công dân.

Thiện Giao: Về khía cạnh tòa án, cấp thẩm quyền nào có thể xử được vụ này?

LS Nguyễn Vân Nam: Qui định thẩm quyền là vấn đề căn bản của hệ thống tòa án. Ở Việt Nam, người ta chia thẩm quyền theo lãnh thổ. Điều này không thích hợp vì có những trường hợp mà tòa án cấp thấp nhất, tức cấp huyện, bị quá tải về khả năng. Chẳng hạn các vụ đụng chạm đến hàng loạt người, rất nhiều người. Vedan là một ví dụ: 1 bị đơn với hàng trăm, hàng ngàn nguyên đơn. Hay chẳng hạn những vụ có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội hay có giá trị kinh tế tranh chấp rất lớn. Những vụ như vậy không thể để cho cấp sơ thẩm thấp nhất xử được.

Vụ gây ô nhiễm mội trường của Vedan còn nhiều uẩn khúc

Cả 2 phía trong vụ gây ô nhiễm mội trường, là Vedan và Hội Nông Dân, đều cho rằng sẽ chọn phương án “hỗ trợ” liên quan đến thiệt hại của người nông dân.

Nhưng có một thực tế, là Hội Nông Dân chưa hẳn là nơi quy tụ tất cả mọi nông dân liên quan đến vụ Vedan. Một số luật sư thì khẳng định, sự can thiệp của Chính Quyền cũng khiến kết quả “vụ Vedan” không thể nào tiên đoán được.

Hỗ trợ hay bồi thường?

“Hướng đi là khiếu nại trước. “Hỗ trợ” hay “bồi thường” là cách dùng chữ. Miễn làm sao người nông dân được hưởng phần mà họ đã bị hại. Còn nếu Vedan không đồng ý thì mới kiện sau. Trước hết là phải hiệp thương.”

Thống nhất phương án đòi bồi thường

Tuy nhiên, cũng liên quan đến vụ này, báo chí trong nước đưa tin cho hay, là Hội Nông Dân của cả 3 tỉnh sẽ kiện Vedan. Theo bản tin của báo điện tử VietNamNet ngày 26 tháng Hai, thì “tại Hội Nghị Giao Ban Hội Nông Dân các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ, Hội Nông Dân 3 tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết sẽ sớm thống nhất phương án giúp nông dân kiện Vedan.”

Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây với đài chúng tôi, luật sư đại diện Vedan, là ông Hoàng Như Vĩnh khẳng định, rằng Vedan “không đi theo phương thức bồi thường, mà chỉ chấp nhận hỗ trợ.” Ông Vĩnh cũng cho biết, là Vedan đến nay đã nhận được khoảng 800 đơn của người dân địa phương liên quan đến vụ việc này.

“Vedan nhận được gần 800 đơn của người dân, ghi tiêu đề “khiếu kiện” hoặc “khiếu nại.” Cách đưa đơn như thế này là không đúng quy trình pháp luật. Muốn kiện thì cần nộp đơn qua toà án.”

Luật sư Hoàng Như Vĩnh cho biết, phía Vedan “không nói là không làm thiệt hại môi trường,” rằng “hành vi của Vedan là có, thiệt hại cũng có thể có. Nhưng giữa hành vi vi phạm và thiệt hại có phải là nhân quả hay không thì không ai chứng minh được.”

Bảy ngàn đơn khiếu nại của nông dân

Nhưng điều quan trọng, là cho đến nay, chưa một đơn kiện nào của nông dân được tòa sơ thẩm thụ lý.

Vẫn theo bản tin của VietNamNet, hiện có hơn 7 ngàn đơn của nông dân khiếu nại yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại. Trong số này, 4 ngàn đơn là của Đồng Nai; 2 ngàn đơn của thành phố Hồ Chí Minh; số còn lại thuộc về Bà Rịa – Vũng Tàu.

Luật sư Vĩnh nói rằng, đơn không được thụ lý là do “không đủ điều kiện để thụ lý.”

Liên quan đến thủ tục và quyết định thụ lý hồ sơ tại tòa sơ thẩm cấp huyện, luật sư Nguyễn Vân Nam, một người nước ngoài hiện đang làm việc tại Sài Gòn, nhận định rằng “sự chênh lệch trình độ thẩm phán làm ảnh hưởng đến quyền của người nông dân được tòa xem xét một cách có chất lượng.” Ông Nam cũng nhận định, là “cách xử lý tại Việt Nam rất khác thường; xử lý kéo dài và dường như là không thể kết luận được.”

Cho dầu phương hướng “hỗ trợ” hay “bồi thường” sẽ được chọn làm giải pháp cho vụ Vedan, thì tư cách pháp nhân và tính thống nhất của Hội Nông Dân cũng là một vấn đề có thể có trở ngại.

Luật sư Nguyễn Vân Nam nhận định, Hội Nông Dân không có tư cách pháp nhân. Luật sư Hoàng Như Vĩnh thì cho là người nông dân có thể làm văn bản uỷ quyền cho Hội. Nhưng, có một thực tế rất rõ: liệu Hội Nông Dân có thực sự là nơi quy tụ của tất cả nông dân hay không? Luật sư Hoàng Như Vĩnh cho biết, “Hội Nông Dân làm việc với Vedan và nói rằng sẽ đại diện nông dân, nhưng phía Vedan chưa nhận được sự ủy nhiệm ấy.”

Vụ Vedan: Người dân phải tự đi kiện để được bồi thường?

Tờ Người Lao Động số ra ngày thứ 6, 19 tháng 12 có bài viết nói rằng “người dân phải tự đi kiện để đòi công ty Vedan bồi thường thiệt hại, chứ cơ quan nhà nước, không thể đứng ra kiện giùm”.

Nhà nước “kiện giùm” là sai luật

Vẫn theo tờ Người Lao Động thì, đúng với nguyên tắc , ai có quyền lợi bị xâm hại, chính người đó, mới có quyền khởi kiện, cho nên việc cơ quan nhà nước, tức là tỉnh Đồng Nai, đứng ra “kiện giùm” là chuyện bất bình thường và sai luật.

Báo Người Lao Động nói thêm, hội nông dân là một đoàn thể, tổ chức nên chỉ có thể cùng hợp tác với các hội viên, trong trường hợp này là nạn nhân của công ty Vedan, chứ không có quyền đứng đơn khởi kiện, cho nên trong việc đòi bồi thường thiệt hại, người dân vẫn phải tự lực cánh sinh là yếu tố chính.


Nông Dân Đồng Nai yêu cầu Công ty Vedan bồi thường 112 tỷ đồng

Theo Hội Nông Dân ở Đồng Nai thì hơn 4 ngàn nông dân tại địa phương này yêu cầu Công ty Vedan bồi thường hơn 112 tỷ đồng vì công ty xả nước thải gây thiệt hại nghiêm trọng cho họ.

Báo điện tử Hà Nội Mới trích dẫn lời Hội Nông Dân cho biết số nông dân vừa nói ở các xã Long Phước, Phước Thái, Long Thọ và Phước An yêu cầu Vedan hỗ trợ và bồi thường thiệt hại về các hoạt động nuôi trồng thủy sản, chài lưới, giăng đáy, bắt cua.

Vẫn theo tin vừa nói thì Công ty Vedan và Hội Nông Dân các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đã thỏa thuận cùng cử đại diện xuống gặp nông dân để trực tiếp nghe nguyện vọng của họ nhằm tìm phương cách bồi thường thích hợp.

Trước đó, Hội Nông Dân TPHCM và Vedan cũng đã đạt thỏa thuận, theo đó, Hội đại diện cho nông dân huyện Cần Giờ để thống nhất về phương cách hỗ trợ. Và nếu khoản bồi thường thỏa đáng, thì Hội Nông Dân TPHCM sẽ rút đơn kiện hay khiếu nại Công ty Vedan.

Sông Rào Trổ – “nạn nhân” mới của Vedan

Vụ Công ty CP hữu hạn Vedan VN ở Đồng Nai gây ô nhiễm trầm trọng sông Thị Vải chưa có hồi kết thì “nhà máy chế biến tinh bột mì Hà Tĩnh” (một trong bốn chi nhánh của công ty này) cũng bắt đầu gây ô nhiễm mặc dù mới chạy thử.

Những lớp váng hôi thối nồng nặc ở sông Rào Trổ do chất thải của Nhà máy Vedan tại Hà Tĩnh tạo nên-Ảnh: VŨ TOÀN

Khi vừa đến cầu Rào Trổ, cách Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh chừng một cây số thì tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khó chịu.

Đến khi nhìn thấy bạt ngàn bã sắn của nhà máy Vedan phơi trắng đồi, bà con mới biết do bã sắn ủ lâu ngày nên khi phơi dưới nắng nóng mới sực mùi lên như thế. Dân ở vùng ô nhiễm gọi là mùi Vedan Hà Tĩnh”.

Hôi thối chiếm chỗ

Qua sông Rào Trổ, tôi sang xã Kỳ Lâm mới biết người dân ở đây còn phản ứng gay gắt hơn nhiều, bởi vùng dân cư này nằm phía nam nhà máy nên phải hứng chịu phần lớn mùi hôi thối mỗi khi gió nam thổi từ nhà máy qua. Ông B. ở xóm Kim Hà, xã Kỳ Lâm than: “Khi chưa có nhà máy, đây là vùng ven của những cánh rừng bao quanh nên khí hậu rất trong lành. Bây giờ hôi thối đã chiếm chỗ”.

Một người dân xã Kỳ Sơn bên dòng sông Rào Trổ ô nhiễm – Ảnh: V.TOÀN

Cống ngầm dẫn nước thải ra mương chính -Ảnh: V.TOÀN

“Do thiết kế sơ suất!”

Tôi hỏi nhà máy có xả nước thải ra sông Rào Trổ không thì ông Chu khẳng định “không hề có”. Nhưng khi tôi cho ông xem những hình ảnh nước thải từ nhà máy đang tạo nên những váng đặc bên bờ sông thì ông Chu im lặng một lát rồi nói: “Tôi biết nơi anh chụp ảnh rồi. Hệ thống mương ấy là để dẫn nước mưa nhưng do sơ suất trong khâu thiết kế nên nước thải chảy lẫn vào”.

Sau gần một giờ lần theo hệ thống các con mương và đi quanh bốn hecta bãi thải, tôi phát hiện hai mương nhỏ dẫn nước thải từ khu vực sản xuất đổ vào mương lớn. Tôi hỏi ông Chu:Đây có phải là thủ phạm gây ô nhiễm sông Rào Trổ”. Ông Chu nói: “Tôi thành thật xin lỗi và hứa sẽ khắc phục ngay. Khắc phục xong mới quyết định cho nhà máy hoạt động”.

Tỉnh Đồng Nai ngại bị Vedan kiện

“Nếu chỉ căn cứ văn bản đề nghị của Bộ Tài nguyên mà ra quyết định tạm đóng cửa Vedan thì quả thực chúng tôi không có đủ căn cứ”, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Ao Văn Thinh nói với VnExpress.net. Trong khi đó, Vedan vừa kiến nghị tính lại mức phí môi trường 127 tỷ đồng.

Vedan bị truy thu 127 tỷ đồng

Bộ Tài nguyên Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng xử phạt Vedan 216 triệu đồng và truy thu 127 tỷ đồng phí môi trường mà doanh nghiệp này đã “trốn” trong nhiều năm qua.
> ‘Khối lượng xả thải của Vedan quá khủng khiếp’/ Dân đồng loạt tố cáo Vedan lên Quốc hội

Ngoài việc đình chỉ xả thải, Vedan phải cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo quy định. Hệ thống thu gom và cửa xả nước thải phải được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. Công ty này cũng phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với hành vi gây ô nhiễm đã gây ra.

Theo kết quả kiểm tra bước đầu của Bộ Tài nguyên Môi trường, Vedan Việt Nam vi phạm 12 lỗi. Vedan đã thiết kế, lắp đặt các hệ thống xả trộm. Bồn chứa, bể chứa dịch thải sau lên men bột ngọt và lysine được đặt lẫn trong khu bồn chứa nguyên liệu mật rỉ đường và hóa chất sản xuất. Hệ thống đường ống chằng chịt hầu hết chìm dưới đất.

Theo cơ quan chức năng, hiểu tường tận hệ thống này chỉ có 3 người Đài Loan, trong đó ông Chen Ping Huei, Phó tổng giám đốc Vedan Việt Nam, là người chỉ đạo trực tiếp hoạt động của hệ thống xả thải bí mật này.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đối với loại hình chế biến thực phẩm như của Vedan, kinh phí dành cho môi trường phải chiếm khoảng 15% tổng giá trị đầu tư. Song theo tính toán, Vedan đầu tư chưa tới 1% cho khâu này.

Mùi hôi từ nước thải Vedan có thể gây bệnh về thần kinh

Khoảng 12 năm trước, Viện Nuôi trồng Thủy sản II đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về vấn đề chất thải của Công ty Vedan VN. Lúc đó, một số nhà khoa học đã cảnh báo về sự độc hại của nguồn chất thải từ Vedan. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng các chất thải của Vedan có thể làm thức ăn cho các loại thủy sinh.

GS-TS Lê Huy Bá nhận định: Các chất thải của Vedan gây ô nhiễm hữu cơ rất lớn. Điều này dẫn đến làm mất đi lượng ôxy hòa tan trong nước khiến các loài thủy sinh và cây cối ở khu vực xung quanh không thể sống. Nguy hiểm hơn, mùi hôi từ nguồn thải của Vedan khiến những người tiếp xúc có thể bị mắc các bệnh về hô hấp, thần kinh.

Điều tra tổng lượng nước thải do Vedan thải ra

Cục Cảnh sát môi trường (C36) đang điều tra tổng lượng nước thải mà Vedan VN đã thải ra sông Thị Vải suốt thời gian qua… Vedan VN từng báo cáo lượng nước cho sản xuất 28.000 m3/ ngày đêm và chỉ thải… 5.000m3/ngày đêm!

Ngày 16/9, Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (C36) cho biết, đang chỉ đạo cán bộ điều tra phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra tổng lượng nước thải mà Công ty Vedan Việt Nam (Vedan VN) đã tuồn ra sông Thị Vải trong suốt thời gian qua…

Ô nhiễm nghiêm trọng ngay cửa xả của Vedan VN (Ảnh: Hồ Thu)

Đường ống bí mật

TIN LIÊN QUAN

Ngày 10/09, đoàn kiểm tra Bộ TN&MT đã đến kiểm tra tại Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan (tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai). Tiếp đoàn, ông Yeh Sheau Yeh (Diệp) – Giám đốc, thuộc Văn phòng Tổng Giám đốc công ty khẳng định: Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chỉ có hai miệng xả nước thải. Một tại rạch Nước Lớn, từ hệ thống xử lý UABS và hệ thống hồ sinh học. Miệng thứ hai xả vào hệ thống thoát nước giải nhiệt khu vực cảng Gò Dầu, thải nước từ hệ thống xử lý sinh học hiếu khí bùn hoạt tính của Nhà máy Bột ngọt và Nhà máy Lysin.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện ra một hệ thống đường ống bí mật xả chất thải ra cầu cảng số 2, đổ trực tiếp xuống sông Thị Vải.

Bị phát hiện, vẫn ngang nhiên xả nước thải

Theo đoàn kiểm tra Bộ TN&MT việc lắp đặt, vận hành hệ thống máy bơm và đường ống kỹ thuật xả nước thải của Công ty Vedan diễn ra từ năm 1994. Như vậy, đồng nghĩa với gần 14 năm qua, Vedan đã tống thẳng nước thải chưa qua xử lý xuống sông Thị Vải, mà không bị phát hiện xử lý (?).

Vụ Vedan “giết” sông Thị Vải: “Thành công” suốt 14 năm

Thật bất ngờ, chính một cán bộ của Công ty Vedan thừa nhận rằng hệ thống đường ống được lắp đặt để xả chất lỏng nguy hại ra sông Thị Vải đã được vận hành…14 năm nay

Sơ đồ đường ống kỹ thuật bơm dịch thải lỏng của Vedan trực tiếp ra sông Thị Vải  – Đồ họa: v.cường

Vedan thải gì ra sông Thị Vải?

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Vedan là sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường, xút (NaOH), axit (HCl), phân bón… Theo các nhà chuyên môn, trong quá trình sản xuất các sản phẩm này, nước thải (hay chất thải nói chung) của công ty có chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường, song đáng ngại nhất là chất độc cyanure.

Năm 2006, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên – môi trường từng “hỏi thăm” đột xuất Công ty Vedan. Vào thời điểm này, Công ty Vedan có ba hệ thống xử lý nước thải khác nhau: hệ thống xử lý nước thải chế biến tinh bột biến tính bằng công nghệ UASB (gọi tắt là hệ thống UASB), xử lý nước thải chế biến tinh bột bằng hệ thống hồ sinh học tự nhiên, hệ thống xử lý nước thải sinh học sản xuất lysin từ mật rỉ đường.

Nước thải sau xử lý của hệ thống UASB còn lưu lại hàm lượng cyanure ở mức vượt tiêu chuẩn cho phép thấp nhất là bảy lần và cao nhất 34 lần, trong khi tiêu chuẩn VN giới hạn hàm lượng loại chất độc hại này có trong nước thải sau xử lý phải nhỏ hơn 0,1 mg/lít.

Mức độ nguy hại cho môi trường chưa dừng lại ở đó. Trong nước thải sau xử lý của hệ thống hồ sinh học ở Công ty Vedan, cơ quan chức năng còn phát hiện có mẫu nước thải mà hàm lượng chất cyanure chứa trong đó vượt tiêu chuẩn VN đến 5.600 lần – một mức gây ô nhiễm độc hại rất lớn. Trong nước thải sau hệ thống xử lý này, nhiều chất ô nhiễm khác như BOD (nhu cầu oxy sinh học), COD (nhu cầu oxy hóa học), amoniac… đều vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. Riêng tiêu chuẩn về vi sinh vật gây bệnh vượt tiêu chuẩn (mức cao nhất) đến 1.460 lần. Ngoài ra, nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sản xuất lysin còn hàm lượng cyanure, BOD, COD… vượt tiêu chuẩn một vài lần.

Advertisements

Một phản hồi to “Vụ Vedan”

  1. trum123 said

    mấy ông NHÀ NƯỚC này chắc được ăn nhiều VEDAN lắm đây. Nên jo phải……..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: