Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Bô xít Tây Nguyên…update …Dư luận–>Chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán từ Đại hội IX và Đại hội X của Đảng đến nay.

Posted by BEAR trên Tháng Tư 25, 2009

̣ đầu tư

Trong kết luận mới đây, dường như Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thay vì kêu gọi đầu tư từ các đối tác nước ngoài, mà gần nhất là Trung Quốc, Việt Nam sẽ tự đầu tư phát triển mỏ Nhân Cơ.

Bài phân tích đăng trong số tạp chí The Economist ra tuần trước bình luận rằng “Việt Nam cần đầu tư của Trung Quốc hơn bao giờ hết”. Toàn bộ tổng thể quy hoạch khai thác bauxite và sản xuất alumin của Việt Nam từ nay tới năm 2015 cần 15 tỷ đôla hoặc hơn.

Tuy nhiên, dưới áp lực của xã hội và quan ngại về an ninh quốc gia, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải đưa ra lực chọn khó khăn.

http://www.bauxitevietnam.info/index.html

Bài cũ liên quan:


Sáng tỏ sự cân bằng đúng

Ngày 24.4, Bộ Chính trị (BCT) đã có Thông báo số 245 TB/TƯ về kết luận của BCT về việc quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Theo đó kết luận của BCT đã làm sáng rõ những vấn đề mà lâu nay một số dư luận chưa hiểu – kể cả việc cố tình hiểu sai, nhằm mục đích xuyên tạc một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước.

Thứ nhất, Việt Nam là nước có trữ lượng quặng bauxite đứng thứ ba thế giới, ước tính khoảng 3 tỉ tấn. Khai thác một phần tài nguyên đó để đáp ứng nhu cầu phát triển và xuất khẩu là điều cần thiết. Nhất là khi nền kinh tế nước ta còn lạc hậu, thiếu vốn, thì sử dụng đúng nguồn tài nguyên là lợi ích thiết thực của cả dân tộc.

Thứ hai, “hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội” là sự cân bằng đúng và đủ cho cả hai mặt lợi ích và bền vững. Cách nhìn nhận vấn đề như thế thể hiện sự tỉnh táo cần thiết trong giải pháp trước mắt và cả giải pháp chiến lược lâu dài.

Thứ ba, chủ trương khai thác bauxite có từ Đại hội IX, có nghĩa là đã rất lâu và đã được cân nhắc, suy xét kỹ càng. Một số phần tử muốn chống phá công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta, đã mưu toan lợi dụng, tung những tin đồn thất thiệt, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc hòng “diễn biến hoà bình” để phá vỡ sự ổn định của chúng ta.

Thứ tư, Thông báo 245 nói rõ BCT đã “tiếp thu ý kiến đúng đắn của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước và các nhà khoa học”; có nghĩa là BCT đã thực sự lắng nghe ý kiến của người dân theo nguyên tắc hiểu đúng nguyện vọng của dân, không giải quyết một chiều, điều gì dân chưa rõ thì giải thích rõ ràng, điều gì cần quyết định trên cơ sở lợi ích toàn cục thì vẫn mạnh dạn triển khai để thực hiện trong khả năng tốt nhất có thể. Đặc biệt, trong khi sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đang trầm trọng như hiện nay, việc thu hút được đầu tư là một thành công đáng ghi nhận. Tất nhiên, như Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nói: “Không thể khai thác bauxite bằng mọi giá”.

Thứ năm, qua “vấn đề bauxite”, phải rút ra những bài học sắc sâu về sự hiểu biết và dư luận. Đa số người dân không hiểu tường tận sự thật của vấn đề nên dễ bị lợi dụng và bị kích động, đưa một chuyện riêng về kinh tế thành “nguy cơ” về chính trị, an ninh. Trong khi đó, BCT đã khẳng định “không sử dụng lao động phổ thông người nước ngoài”; tức là đã nhìn thấy bằng tầm nhìn xa một cách rõ ràng. Mặt khác, một vấn đề ở đây là “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Trách nhiệm của giới trí thức là rất lớn trong việc đánh giá, xem xét các lợi ích cục bộ và lợi ích tổng thể, kịp thời và chính xác trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước trước những nhiệm vụ cấp bách, liên quan đến sự nghiệp của dân tộc, tương lai của đất nước. Đảng lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trí thức, nhưng không có nghĩa bỏ qua việc một số người lợi dụng điều đó để xuyên tạc, chống phá.

Hà Văn Thịnh

Bộ Chính trị: Rà soát lại dự án bô-xít Nhân Cơ

Đặc biệt quan tâm an ninh, quốc phòng

Chưa chủ trương bán cổ phần cho nước ngoài

Sử dụng lao động trong nước

Bộ Chính trị kết luận về khai thác bauxite đến 2015

Ngày 24/4, ông Trương Tấn Sang đã thay mặt Bộ Chính trị ký Thông báo số 245- TB/TW về Kết luận của Bộ chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Sau đây là nội dung Thông báo:Tại phiên họp ngày 16/4/2009, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 (Báo cáo số 309-BC/BCSĐ, ngày 15/4/2009), ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ và cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận:1. Chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán từ Đại hội IX và Đại hội X của Đảng đến nay. Triển khai các nghị quyết Đại hội, trong 2 nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã nhiều lần bàn và ra các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành công nghiệp bauxite, alumin, nhôm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên nói riêng.

Thực hiện nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 với bước đi cụ thể và chỉ đạo triển khai 2 dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin đầu tiên tại Tân Rai (Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông); đồng thời, chỉ đạo tìm kiếm, lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực để hợp tác phát triển kết cấu hạ tầng và đầu tư xây dựng ngành công nghiệp bauxite, alumin, nhôm. Chính phủ đã giao Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam là đơn vị có kinh nghiệm trong khai thác khoáng sản làm chủ đầu tư thực hiện 2 dự án và chủ trì đàm phán với các đối tác nước ngoài.

4. Tổ chức thực hiện- Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite và triển khai 2 dự án nói trên. Trong đó, lưu ý chỉ đạo chặt chẽ về sử dụng công nghệ, bảo vệ môi trường, hoàn thổ, trồng rừng, đền bù tái định cư, những vấn đề xã hội, bảo đảm đời sống cho đồng bào thuộc diện phải thu hồi đất, quản lý tốt lao động nước ngoài và trật tự an toàn xã hội trong vùng dự án… Ban cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị báo cáo vấn đề này với Ban Chấp hành Trung ương trong kỳ họp giữa năm 2009 và chỉ đạo việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội trong phần báo cáo về kinh tế – xã hội năm 2009.– Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Kết luận này, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

KIẾN NGHỊ VỀ VỤ KHAI THÁC BAUXITE Ở TÂY NGUYÊN

Kính gửi:

Ông Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ;

Ông Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ;

Ông Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây, lo lắng trước vận mệnh nước nhà về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên, xin kính gửi quý cơ quan bản kiến nghị này.

Thưa quý cơ quan,

Dân tộc Việt Nam chúng ta trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh giành độc lập và thống nhất, ngày nay đang huy động tổng lực sức người sức của và sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng đổi mới toàn diện.

Trong công cuộc xây dựng mới đất nước ta, trên nguyên tắc, không có sự đối lập về quyền lợi giữa Nhà nước và nhân dân – nhân dân ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, người giữ cương vị lãnh đạo cũng như người dân bình thường, ai ai cũng muốn đất nước ngày càng giàu mạnh, ngày càng văn minh, cả dân tộc sẽ là một gia đình lớn, vui tươi, ấm no, hạnh phúc.

Tiếc rằng, trong vụ bauxite đang diễn ra, những con người trung thực của đất nước bắt đầu thấy hẫng hụt, lý tưởng chung tay xây dựng đất nước gần như đang ít nhiều suy giảm vì cách làm việc của cơ quan điều hành đất nước, một tình trạng cần được phân tích ngắn gọn như dưới đây.

Thưa quý cơ quan,

Việc khai thác tài nguyên của đất nước, trong đó có tài nguyên bauxite, là việc làm cần thiết, nhưng đó không thể là việc làm bằng mọi giá!

Công việc chuẩn bị cho dự án bauxite đã được nhiều nhà khoa học chỉ ra những thiếu sót toàn diện, mà chỉ riêng hai lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đủ cho thấy những bất cập về chính trị, quốc phòng, môi trường, kinh tế, kỹ thuật, và kiến nghị của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, của Giáo sư Phạm Duy Hiển, và của các nhà nghiên cứu độc lập khác ở trong nước như nhà văn Nguyên Ngọc, học giả Nguyễn Trung, nhà báo Lê Phú Khải, nhà văn Phạm Đình Trọng, và ở ngoài nước như Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp chuyên gia về ô nhiễm môi sinh ở Úc, Kỹ sư tư vấn Đặng Đình Cung chuyên gia về mỏ ở Pháp… là những bổ sung toàn diện mang tính chất “kỹ thuật” cho hai lá thư tâm huyết của Đại tướng.

Tất cả các kiến nghị đó đã chỉ ra những kẽ hở hoặc những sai phạm khó chấp nhận trong chủ trương làm dự án bauxite này, mà chỉ ba điều sau cũng đủ để tất cả những ai có lương tri phải suy nghĩ:

– Chủ trương lập dự án được công khai hóa vào cuối năm 2008 sang đầu năm 2009, song thực ra nó đã được “ký tắt” với người Trung Quốc từ nhiều năm về trước mà không hề xin ý kiến nhân dân thông qua Quốc Hội do dân bầu ra; toàn bộ báo cáo tiền khả thi chưa bao giờ được trình ra trước nhân dân và đại diện của nhân dân tức Quốc Hội;

– Người Trung Quốc đóng cửa các mỏ khai thác bauxite của họ để chuyển sang khai thác ở Việt Nam, định trút gánh nặng ô nhiễm môi trường cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và nhiều đời mai sau – những hành động y hệt như họ đã và đang làm ở châu Phi với sự giúp sức của những chế độ cai trị tham nhũng tại châu lục này, và đang bị dư luận thế giới theo dõi chặt chẽ và hết sức công kích;

– Kỹ thuật, công nghệ và nhân công khai thác dự định du nhập chủ yếu từ Trung Quốc, một cường quốc mới nổi dậy với nền kinh tế đang giàu lên nhưng bên trong vẫn chứa đựng không ít thực trạng bất khả tín, trong đó liên quan đến vấn đề khai thác bauxite là sự “nổi tiếng” của Trung Quốc trên toàn thế giới hiện đại như là một quốc gia gây ô nhiễm môi trường vào bậc nhất, chưa kể những “vấn nạn” khác (chỉ mới trong tháng Ba vừa rồi Chính phủ nước Úc đã phải hủy bỏ một dự án khai thác khoáng sản ở Nam Úc ký với Trung Quốc vì lý do quốc phòng).

Thưa quý cơ quan,

Đất nước là của chung của cả dân tộc, chứ không là của riêng của một nhóm người nào, của một nhóm quyền lợi nào, hoặc một tổ chức nào dù tinh hoa đến đâu cũng vậy.

Tất cả những người có ý thức với dân tộc, với đất nước, xót xa trước những việc làm không được kiểm soát chặt chẽ xoay quanh vụ bauxite, đều thấy cần thiết phải lên tiếng.

Chúng tôi kiến nghị:

1) Phải đưa vấn đề dự án bauxite Tây Nguyên ra trước Quốc Hội và mọi chủ trương liên quan phải được Quốc Hội quyết định;

2) Dự án bauxite Tây Nguyên phải chính thức dừng ngay lại, có giám sát chặt chẽ cho tới khi Quốc Hội xem xét toàn bộ báo cáo tiền khả thi và đưa ra những phê chuẩn thích hợp. Kính mong Quốc Hội thấu suốt được tinh thần của đại đa số dân chúng không muốn dự án này tiếp tục vì tất cả những hệ lụy nặng nề của nó;

3) Những nghiên cứu tiền khả thi với vấn đề bauxite Tây Nguyên cần được dư luận rộng rãi tham gia và theo dõi.

Thưa quý cơ quan,

Những người ký tên dưới bản kiến nghị này bày tỏ sự lo lắng khôn cùng trước phương cách làm việc chưa thấu triệt và hoàn bị về nhiều mặt cho một dự án có tầm chiến lược sống còn của đất nước như dự án bauxite.

Xin quý cơ quan nhận ở đây lòng kính trọng của chúng tôi và rất mong được thông hiểu cho nỗi trăn trở của chúng tôi cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng kêu gọi người Trung Hoa nhất là giới trí thức hãy ủng hộ dân tộc Việt Nam, giúp cho môi trường sống của nước láng giềng phía Nam được trong lành, giúp cho nhiều vấn đề còn dở dang giữa hai quốc gia được giải quyết trong hòa bình và hữu nghị.

Việt Nam , ngày 12 tháng 4 năm 2009

Ký tên:

Thứ tự

Họ và tên

Ghi chú cần thiết

Địa chỉ và địa chỉ email

01 GS Nguyễn Huệ Chi Nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam Hà Nộinhchihytue@yahoo.com
02 GS TS Nguyễn Thế Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Phó Tổng thư ký Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam TP Đà Nẵnghungntdanang@gmail.com
03 Phạm Toàn Dạy học, viết văn, dịch sách Hà NộiPhamToanVidai@vnn.vn
04 GS TS Hoàng Tụy Nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam , Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam Hà Nộihtuy@math.ac.vn
05 GS TS Trần Văn Khê Nguyên giám đốc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học, văn chương, nghệ thuật châu Âu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc đối chiếu của CHLB Đức TP HCMtrantruongca@yahoo.com.vn
06 GS Phan Đình Diệu Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam Hà Nộipddieu@gmail.com
07 TS Vũ Quang Việt Nguyên chuyên viên cấp cao về thống kê kinh tế của Liên Hiệp Quốc New York City, Mỹviet.vuquang@gmail.com
08 GS TS Nguyễn Lân Dũng Đại biểu Quốc hội Khóa 12, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam Hà Nộidungnguyenlan@yahoo.com
09 GS TSKH Nguyễn Đăng Hưng GS thực thụ danh dự Trường Đại học Liège, Bỉ TP HCMh.nguyendang@yahoo.com
10 GS TS Nguyễn Văn Tuấn Supervisor Đại học Y khoa  Australia, Viện Đại học New South Wales, Sydney, Australia Sydney NSW 2010
Australiat.nguyen@garvan.org.au
11 Nghệ sĩ nhân dân, Đạo diễn Trần Văn Thủy Nhà làm phim độc lập Hà Nộitvtfilm@yahoo.com
12 GS TS Nguyễn Văn Hạnh Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nguyên Phó trưởng ban Văn hóa văn nghệ TW TP HCMqnhanh0312@yahoo.com
13 GS Lê Xuân Khoa Nguyên GS thỉnh giảng Trường cao học Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Johns Hopkins, Washington, DC California, U.S.A.khoa.le2@verizon.net
14 GS TS Trần Văn Thọ Chuyên gia kinh tế học, Đại học Waseda, Tokyo , Nhật Bản Tokyo, Japantvttran01@gmail.com
15 TS Nguyễn Quang A Chủ tịch Hội IDS Hà Nộianguyenquang@gmail.com
16 GS TS Nguyễn Quang Riệu Nguyên Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp và Đài Thiên văn Paris Paris, France minhquangr@yahoo.fr
17 GS TS Ngô Vĩnh Long Khoa Lịch sửStevens HallTrường Đại học Maine , Mỹ Orono, ME,U.S.A.ngovinhlong@yahoo.com
18 Nhà thơ Hoàng Hưng Làm thơ, viết văn, viết báo TP HCMndtm42@gmail.com
19 GS Nguyễn Đăng Mạnh Giảng dạy, nghiên cứu, phê bình văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội
20 GS TS Phạm Xuân Yêm Nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS và Đại học Pierre et Marie Curie, Paris, Pháp pxuanyem@gmail.com
21 GS TS Ngô Bảo Châu Giảng dạy toán học ở Đại học Paris Sud và Thành viên của Institute of Advanced Studies , Princeton , Mỹ ngo@ias.edu
22 GS TS Đinh Tiến Cường Giảng dạy toán học ở  Đại học Pierre et Marie Curie, Paris, và thành viên của Institut Universitaire de France dinh@math.jussieu.fr
23 GS TS Đỗ Đăng Giu Giảng dạy vật lý ở  Đại học Paris Sud; nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS giu.dodang@gmail.com
24 GS TS Trịnh Xuân Thuận Chuyên gia ngành thiên văn, Đại học Virginia , Mỹ txt@virginia.edu
25 PGS TS Hoàng Dũng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP HCM TP HCMdunghoang@hcm.fpt.vn
26 Nguyễn Khắc Mai Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận TW Hà Nội
27 PGS TS Trần Thị Băng Thanh Nguyên Phó trưởng ban Ban văn học Cổ cận đại, Viện Văn học Việt Nam Hà Nộitranbangthanhvh@yahoo.com
28 TS Nguyễn Đình Nguyên Chương trình Loãng xương và Sinh học xương, Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Sydney , Australia Canley Vale NSW, Australiangdinhnguyen@yahoo.com
29 Nhà báo Tống Văn Công Nguyên Tổng biên tập báo “Lao động” TP HCMtongphan78@yahoo.com
30 Kỹ sư Ngô Hoàng Long – Tư vấn kỹ thuật cầu đường, công trình ngầm- Công ty tư vấn và quản lý XD T.L.D Hà Nộilong.tld@gmail.com
31 Nhà văn Võ Hồng Viết văn, dạy học, đã nghỉ hưu Nha Trang
32 Họa sĩ Trịnh Cung Vẽ tranh độc lập TP HCMtrinhcung2004@yahoo.co.uk
33 Kỹ sư Phạm Duy Hiển LDDK “Vietsovpetro”, dịch sách Vũng TàuHienpd.hq@vietsov.com.vn
34 Kinh tế gia Vũ Giản Chuyên gia tư vấn kinh tế, tài chính, Bộ Kinh tế TS Genève, ThụySĩvgianfr@yahoo.fr
35 TS Trương Hồng Sơn Chuyên gia nghiên cứu hàng không vũ trụ, nguyên chuyên viên cơ quan vũ trụ NASA Maryland, U.S.A
36 Kỹ sư Nguyễn Đức Toản – Tư vấn kỹ thuật cầu đường, hầm, địa kỹ thuật- Dự án Metro (tàu điện ngầm) Hà Nội- Hội viên Hội Địa kỹ thuật Việt Nam Hà Nộingdtoan@gmail.com
37 Mai Thái Lĩnh Nhà giáo, nhà nghiên cứu, cựu Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt ht.linh2008@gmail.com
38 Nguyễn Hồng Khoái Chuyên viên tư vấn tài chính; Hội viên CLB Kế toán trưởng toàn quốc;
Hội viên Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Nam Địnhkhoai1949@gmail.com
39 PGS TS Đoàn Phan Tân Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Việt Nam Hà Nộidoanphantan.@gmail.com
40 Nhà thơ Trần Nhương Làm thơ, viết văn kiêm hội họa, Hội Nhà văn Việt Nam truongnhan_hnv@yahoo.com
41 Trần Lương Nghệ sĩ thị giác Hà Nộitranluong60@yahoo.com
42 TS Phạm Văn Đỉnh Chuyên ngành Vật lý khí quyển, Vật lý vi bụi, Ô nhiễm môi trường khí quyển Toulouse, Pháptacgia@gmail.com
43 Th.S Nguyễn Thị Thanh Thúy Phòng Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn TP Quy Nhơnbanmai.qn@gmail.com
44 Trịnh Lữ Dịch giả Hà Nộitrinhlu@gmail.com
45 Nhà thơ Dương Tường Làm thơ, dịch sách Hà Nộimeaculpa@fpt.vn
46 Nhà văn Phạm Đình Trọng Viết văn, ký giả TP HCMphamdinhtrong2006@yahoo.com.vn
47 Lại Nguyên Ân Nhà văn, nhà nghiên cứu độc lập Hà Nộianlainguyen@gmail.com
48 TS Dương Tấn Trung Chuyên gia điện toán Sydney , Australiatrung.duong@optusnet.com.au
49 Phan Phương Đông Nhà điêu khắc TP HCMphanphuongdong@gmail.com
50 Ngô Thị Kim Cúc Viết báo, viết văn, Biên tập viên báo “Thanh niên” TP HCM TP HCMntkc.dn@gmail.com
51 Bùi Như Hương Nghiên cứu, phê bình mỹ thuật bnhuongvmt@gmail.com
52 TS Đặng Đình Thi Đang làm nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ về kỹ thuật hàng không tại Học viện Công nghệ Virginia Tech., Hoa Kỳ Virginia, U.S.A.thid.dang@gmail.com
53 Nguyễn Đức Hiệp Atmospheric Scientist (chuyên gia khí quyển) Department of Environment & Climate Change, NSW Lidcombe NSW, AustraliaHiep.Duc@environment.nsw.gov.au
54 Hà Dương Tuấn Chuyên gia công nghệ thông tin ở Pháp, đã nghỉ hưu Antony, Francetuanhaduong@orange.fr
55 Th.S Nguyễn Hồng Quân Chuyên ngành công nghệ điều khiển học
Trường Đại học công nghiệp Đông Kinh (Tokyo Institute of Technology) đã hưu trí
Strathfield NSW, Australiahquan4452@gmail.com
56 GS TS Nguyễn Trường Tiến Chủ tịch VSSMGE; Chủ tịch VGI;
Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ AA-Corp; Phó Chủ tịch Hancorp; Trưởng phòng Đăng ký VIFCEA
Hà Nộitruongtien@gmail.com tien.nguyentruong@gmail.com
57 Nguyễn Bá Chung Nghiên cứu văn học, dịch giả, Trường Đại học Massachusetts , Boston Massachusetts, USAChung.Nguyen@umb.edu
58 TS Huỳnh Kim Lâm Đang làm nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ ngành công nghệ hóa học tại Trường Đại học Mỏ Colorado , Hoa Kỳ Colorado School of MinesGolden, COhklamvn@gmail.com
59 PGS TS Quang Hà Trường Điện, Cơ khí và Hệ thống Cơ khí điện tử, Khoa công nghệ thông tin Viện Đại học Công nghệ Sydney , Australia Broadway NSW, Australiaquangha@eng.uts.edu.au
60 PGS TS Trần Cát Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Đà Nẵng Đà Nẵngcattrandr@gmail.com
61 Nguyễn Văn Tạc Nhà giáo hưu trí Hà Nộitac1938@gmail.com
62 Kỹ sư Nguyễn Đình Khoa Làm việc tại Vought Aircraft Industries, Texas , Hoa Kỳ Texas, U.S.A.kdn_j@yahoo.com
63 Nhà thơ Ý Nhi Nguyên Trưởng chi nhánh tại miền Nam NXB Hội nhà văn TP HCMynhi1809@gmail.com
63 Phùng Liên Đoàn TGĐ Công ty tư vấn nguyên tử và môi trường PAI Corporation, Chủ tịch sáng lập Hội Khuyến khích Tự Lập và Hội Khuyến học Việt-Mỹ Tennessee, U.S.A.doanlphung@gmail.com
64 GS TS Vĩnh Sính Khoa Lịch sử và Cổ điển học Trường Đại học Alberta, Canada Alberta, Canada svinh@ualberta.ca
65 Uông Đình Đức Nguyên cán bộ TCT Thép Việt Nam , hưu trí TP HCMudduc05@yahoo.com
66 Nhà văn Bùi Ngọc Tấn Viết văn Hải Phònghaiha_ckn2000@yahoo.com
67 PGS TS Trần Nam Bình Viện Đại học New South Wales ,Sydney, Australia 12 Colenso Cres
Daceyville NSW,
Australiab.tran-nam@unsw.edu.au
68 Dương Khánh Phương Biên tập viên, ký giả Hà Nộihoctagore@yahoo.com
69 Trần Minh Thảo Công dân Việt Nam Lâm Đồng, Việt Namtrminhthao@gmail.com
70 Nhà văn Trần Thị Trường Viết văn, làm báo, biên kịch sân khấu âm nhạc Hà Nộitanlysu@gmail.com
71 TS Lê Thành Bắc Phó thanh tra Đại học Đà Nẵng TP Đà Nẵnglthanhbac@yahoo.com
72 Trần Hậu Yên Thế Phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Hà Nộitranhauyenthe@yahoo.com
73 Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Làm thơ, viết báo, sáng tác nhạc Hà Nộinguyentrongtao1@yahoo.com
74 Nguyễn Đức Vương Giảng viên Trường ĐH GTVT Hà Nội; Nghiên cứu sinh tại CHLB Đức Hamburg, Germanyvuongbri@gmail.com
75 Vũ Thị Thư Nhi Biên tập viên TP HCMvuthithunhi@gmail.com
76 Trần Tiến Dũng Làm thơ, viết báo TP  HCMtrantiengdung@hotmail.com
77 Trịnh Thị Thu Thủy Nhân viên ngành du lịch đưa nhiều khách QT đi Tây Nguyên Hà Nộitrinhthuyhcds@yahoo.com
78 Hà Dương Tường Điều hành trang mạng “Diễn đàn”; nguyên Giáo sư (professeur Emerite)  Đại học công nghệ Compiègne Ivry,
Francetuong.ha-duong@utc.fr
79 Kỹ sư Trần Minh Khôi Kinh doanh tự do Berlin, CHLB Đứctranminhkhoi@yahoo.com
80 ThS Nguyễn Biên Cương Phó Chủ nhiệm Khoa Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đà Nẵng Đà Nẵngnbcvna@gmail.com
81 Nguyễn Ngọc Giao Dạy học, viết báo, điều hành trang mạng “Diễn đàn”; nguyên Giảng viên Université Denis Diderot (Paris VII) MAISONS ALFORT. Francenguyenngocgiao@gmail.com
82 Võ Thị Diệu Hằng Dạy học, viết văn; điều hành trang mạng “Vietsciences” Noisy le Grand , Francevothidieuhang@yahoo.fr
83 Lê Phú Khải Nhà báo tự do TP HCMlephukhai@yahoo.com
84 Lê Tinh Tiến Kế toán CPA PS Công ty Tư vấn 91 Woodlands Ave Sydney , Australia Sydney,  Australia
tinhtienle@hotmail.com
85 Nguyễn Bình Phương Hướng dẫn viên du lịch Hà Nộibinhphuongfr@yahoo.com
86 PGS TS Phạm Quang Tuấn Chuyên ngành kỹ thuật hóa (chemical engineering)
Đại học New South Wales , Sydney , Australia
Lansvale NSW, Australiaphamquangtuan@optusnet.com.au
87 TS Kỹ sư Nguyễn Văn Hảo Giám đốc dự án
Waterman Quốc tế
hnguyen49@optusnet.com.au
88 Nhà thơ Bùi Minh Quốc Làm thơ, viết văn, làm báo Đà Lạt b_minhquoc@yahoo.com.vn
89 TS Lê Đình Tuyên Chuyên ngành Vật liệu kiến thiết không gian (Structural Materials for Space Applications) The Aeronautics Space Co California, U.S.A.tdle@ca.rr.com
90 Th.S Tô Thúy Nga Giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đà Nẵng. TP Đà NẵngTothuyngadn2002@yahoo.com
91 Trần Thị Vĩnh Tường Nghiên cứu lịch sử Việt California,             U.S.A.vtjewelry54@yahoo.com
92 Kỹ sư Phạm Danh Công ty công nghệ máy bay Vought Texas, U.S.A.phandfw@yahoo.com
93 Kỹ sư Trương Cương Công ty công nghệ máy bay Vought Texas, U.S.A.firegoat@hotmail.com
94 TS Trương Phước Trường GS danh dự
Trung tâm nghiên cứu Giao thông và Hậu Cần
Phân khoa Kinh tế và Thương mại ĐH Sydney NSW 2006,
Australia ; GS nghiên cứu
Trung tâm nghiên cứu Kinh tế CHLB Đức
Berlin , Germany
Sydney NSW,
Australiatruongt@itls.usyd.edu.au; ttruong@diw.de
95 TS Hà Sĩ Phu Chuyên ngành sinh học Đà Lạtthuvienhsp@yahoo.com
96 TS Đỗ Xuân Thọ Viện Khoa hoc công nghệ GTVT Hà Nộitsdoxuantho@gmail.com
97 Nguyễn Ninh Nghiên cứu viên ngành hoá học – vật lý các chất rắn tại CNRS, Pháp Loc Maria, Francemai.nnguyen@gmail.com
98 Đỗ Bá Thành Giảng viên Đại học Quốc gia Hà nội; đang làm NCS tại Khoa Vật liệu khoa học và Kỹ thuật ứng dụng Đại học Michigan, H.H. Dow bldg, Hoa Kỳ Miami, U.S.A.thanhdo@umich.edu
99 TS  Võ Văn Châu Kỹ sư hóa vật liệu, phụ trách điều hành kỹ thuật Souffelweyersheim,Francevovanchau@gmail.com
100 Kỹ sư Võ Minh Thế Dự án cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây TP HCMvominhthe@gmail.com
101 Vũ Văn Bách Dự án cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây TP HCMvu.van.bach@gmail.com
102 Kỹ sư Nguyễn Huy Hoàn – Đại diện Tư vấn WSP tại Đà Nẵng- Dự án Cầu mới Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý (Đà Nẵng)- Hội viên hội Cầu đường Việt Nam (chi hội Đà Nẵng) TP Đà Nẵnghoan209@gmail.com
103 TS Lương Tuấn Anh Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Hội viên Hội cơ học thủy khí Hà NộiTanh@vkttv.edu.vn
104 Kỹ sư Nguyễn Thế Tài Chuyên ngành vật lý kim loại,  Bruxelles, Bỉ tai278@yahoo.com
105 Nguyễn Kim Luân Rue du Hal, 81190 Bruxelles,  Belgique nguyenkimluan56@yahoo.fr
106 Nguyễn Văn Thịnh Giáo viên nghỉ hưu Thừa Thiên-Huếthinhvng@yahoo.com
107 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên nghỉ hưu Huếuyeenr@dng.vnn.vn
108 Kỹ sư Nguyễn Anthony Công ty công nghệ máy bay Vought Texas, U.S.A.anthonynguyen74@yahoo.com
109 Nguyễn Phạm Điền Nghiên cứu lịch sử Canberra, Australiadienuc@yahoo.com.au
110 TS Văn Thị Hạnh Chuyên ngành sinh học TP HCMhanhvan@itb.ac.vn
111 Kiến trúc sư Trần Thanh Vân Kiến trúc cảnh quan Hà Nộivan.oikos@gmail.com
112 Phạm Mạnh Kha
Tiến sĩ Nông nghiệp, Giám đốc cty ASAHI PLANTECH Co., Ltd
Saitama, Japanpmkha_76542@ybb.ne.jp
113 Trần Đình Lôi Việt kiều tại Mỹ California, U.S.A.
114 Nguyễn Quang Huy NCS Việt Nam tại Trường Đại học Sherbrooke , QC , Canada Quebec, Canadahuy41xf@yahoo.com
115 ThS Hà Hải Châu Master Anh ngữ ứng dụng (Úc), Master Pháp ngữ (Pháp), Nguyên Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCMhachau51@vnn.vn
116 Nhà báo Ngô Mai Phong Viết báo, ký giả Hạ Longngomaiphong_laodong@yahoo.com
120 BS Võ Văn Cần Nguyên trưởng khoa Y học Hạt nhân, Bệnh Viện Chợ Rẫy BC, Canadavovancan@gmail.com
121 Nhà văn Hoàng Ngọc Biên Viết văn, ký giả San Jose, U.S.A.nxb_trinhbay@yahoo.com
122 Nguyễn Trung Thuần Dịch giả, biên soạn từ điển Hà Nộithuannt53@yahoo.com.vn
123 Kỹ sư Nguyễn Kim Công ty công nghệ máy bay Vought Texas, U.S.A.kimchi1992@yahoo.com
124 Kỹ sư Ngô Quốc Bảo Làm việc tại L-3 Communication IS, Waco ,  Texas Texas, U.S.A.quocboa@yahoo.com
125 Hồ Thị Hòa Biên tập viên NXB Tri Thức Hà Nộingocbaoan@gmail.com
126 Nhà thơ Nguyễn Đỗ Làm thơ, dịch sách California, USAngdo59@yahoo.com
127 TS Trương Văn Tân Senior Scientist Melbourne , Australia
128 Nguyễn Ngọc Diệp Assebroek, Belgium
truongviet02@yahoo.com
129 Trần Đình Lôi Việt kiều tại Mỹ California, U.S.A.
130 Nguyễn Thụy Anh dịch giả Hà Nội
131 PGS TS Lê Minh Thịnh Đại học Quốc gia Singapore Singaporethinh.m.le@gmail.com
132 Trần Quang Hải Nghiên cứu gia âm nhạc học dân tộc tại CNRS, Pháp LIMEIL BREVANNES, Francetqh@gmail.com
133 Kỹ sư Cao Thiện Phước Chuyên ngành công nghệ thông tin, Paris , Pháp ctphuoc@orange.fr
134 Bác sĩ Vũ Văn Huân Chuyên khoa ung thư Lyon, Pháp Lyon, Francehuan.vu-van@wanadoo.fr
135 ThS Nguyễn Phạm Tú Minh Thiết kế trang trí hoa Drachten,  Nederlandtuminh@hetnet.nl

BÁO CÁO của VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC CÔNG AN về BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN

VỀ DỰ ÁN KHAI THÁC CHẾ BIẾN BAUXITE Ở DAK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG CỦA TKV

Sau khi dự các cuộc hội thảo khoa học do VUSTA và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức và khảo sát các cơ sở khai thác, chế biến Bauxite ở Dak Nông, Lâm Đồng, tôi có một số ý kiến (bước đầu) như sau:

1. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên do TKV làm chủ đầu tư là không hiệu quả về kinh tế, bởi lẽ:
Trong dự án TKV trình Thủ tướng Chính phủ có mấy vấn đề:

1. Một là, TKV chưa tính đến, hoặc tính chưa hết, chưa đủ các chi phí chắc chắn sẽ phát sinh như: vấn đề vận chuyển quặng, bán thành phẩm, hóa chất phục vụ khai thác, chế biến và xuất khẩu (trên quãng đường khoảng 250km), chi phí sử dụng điện, nước….
2. Hai là, Trung Quốc sẽ chuyển công nghệ lạc hậu sang Việt Nam (Trung Quốc có công nghệ tiên tiến hoặc có thể mua công nghệ tiên tiến của các nước phát triển, nhưng họ không chuyển choViệt Nam).
3. Ba là, việc TKV chọn Trung Quốc là đối tác duy nhất bao tiêu sản phẩm là hết sức rủi ro, nguy hiểm.
Tôi không rõ TKV không biết, hay biết mà cố tình không báo cáo đầy đủ? Tôi tin là có cả hai.
Còn nhiều vấn đề khác, nhưng với 3 vấn đề trên có thể đưa ra dự báo: chỉ riêng về mặt kinh tế, dự án khai thác, chế biến Bauxite của TKV ở Tây Nguyên chắc chắn không có hiệu quả, thậm chí có thể lỗ lớn.

2. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên của TKV về lâu dài, sẽ gây ra thảm họa về môi trường, sinh thái.
– Một là, các hồ chứa bùn đỏ ở Dak Nông và Lâm Đồng có thể an toàn trong khoảng 10 – 15 năm tới, ngoài 20 năm không ai có thể yên tâm. Mùa mưa Tây Nguyên kéo dài nhiều tháng; có những trận mưa lớn kéo dài tới 5 -7 ngày, thậm chí đến 10 ngàỵ. Trong điều kiện đó các hồ chứa bùn đỏ trên cao nguyên rất có thể xảy ra sự cố (tràn hồ, lún sụt, vỡ đập, rạn nứt đáy hồ…).
– Hai là, nơi khai thác, chế biến Bauxite ở Dak Nông và Lâm Đồng nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai và sông Sê-rê-Pôk (chảy sang đất Campuchia và sông Mê Kông). Không ai có thể bảo đảm là khai thác, chế biến Bauxite sẽ không làm ô nhiễm (nhiễm bẩn, nhiễm độc) nguồn nước của hai con sông này. Có khoảng 15 triệu người sử dụng nước của hệ thống sông Đồng Nai (nước sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, sản xuất…). Tập đoàn TKV hoàn toàn không có khả năng (về tài chánh, công nghệ…) khắc phục, xử lý ô nhiểm đối với sông Đồng Nai và sông Sê-rê-Pôk.
Chi phí để khắc phục thảm họa môi trường sẽ lên đến hàng chục tỷ đôla, sẽ lớn hơn hàng chục lần lợi ích thu được từ khai thác, chế biến Bauxite.

3. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia.
Các đe dọa đối với an ninh quốc gia không diễn ra nhanh chóng và dễ nhận thấy như hiệu quả kinh tế và tai biến môi trường. An ninh quốc gia bị suy yếu nghiêm trọng do:
– Một là, dự án không có hiệu quả về kinh tế, thậm chí thua lỗ, từ đó tác động lớn đến chính trị – xã hội của đất nước, dân mất lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.
– Hai là, thảm họa về môi trường sinh thái sẽ tác động to lớn đến ổn định chính trị- xã hội. Hàng chục triệu người sẽ phải chịu hậu quả nặng nề về môi trường sống mà không thể khắc phục được trong thời gian ngắn.
– Ba là, Trung Quốc vào Tây Nguyên là họ đã có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay Trung Quốc đã thuê một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Munbunkiri – sát biên giới tỉnh Dak Nông với thời gian 99 năm, và Trung Quốc đã làm chủ các dự án kinh tế lớn ở tỉnh A-Ta-Pu – tỉnh cực Nam của Lào, giáp với Việt Nam và Campuchia (tại ngã ba Đông Dương). Đây là hậu họa khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung Quốc vào Tây Nguyên có biết điều này không ?

4. Kiến nghị:

4.1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trực tiếp nghe ý kiến của các nhà khoa học về dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên.
4.2. Cho làm thử với quy mô nhỏ (khoảng 300 ngày tấn alunune/năm), sau 5-10 năm sẽ quyết định quy mô lớn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2009

NGƯỜI BÁO CÁO:
Thiếu tướng, PGS TS Lê Văn Cương
Viện Chiến lược và Khoa học Công an

BLOG:

Bauxit Tây Nguyên: Nghe và thấy.

P/S 1: Đề tài bauxit này chắc hẳn mọi người đã nghe, đã đọc chán phè rồi. Ở đây, mình chỉ khẳng định lại một lần nữa với chính mình thôi.Chú ý: Nghe ở đây là những thông tin chính thức từ Đảng và Chính phủ (làm báo thì phải nghe thông tin chính thức); và Thấy là những gì mình đã tận mắt thấy cách nay 2 ngày. Nghe: Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo chủ đầu tư triển khai các dự án khai thác bô-xít – alumin. TKV có thể mời tập đoàn Alcoa (Mỹ) tham gia cổ phần vào dự án Nhân Cơ với tỷ lệ đến 40%; mời tập đoàn luyện kim Vân Nam (Trung Quốc) tham gia vào dự án Tân Rai (Lâm Đồng) với tỷ lệ không quá 20%.

Thấy: Tại công trường khai thác bauxit Lâm Đồng ở Bảo Lâm, mấy cái bảng chỉ dẫn ghi tên TKV, còn bao quanh công trường là rợp trời cờ của Công ty Nhất An viết bằng tiếng Hoa.

Hỏi người dân xung quanh xem công trường này do ai làm, họ trả lời gọn lỏn: Trung Quốc.

Tại công trường Nhân Cơ (Đăk Nông), mấy quán caphê xung quanh mở tòan nhạc Trung Quốc. Hỏi thì được biết đấy là băng đĩa của các công nhân Trung Quốc để luôn ở quán để phục vụ họ mỗi tối giải trí.công nhân TQ ở Bảo Lâm, Lâm Đồng

Nghe: Những khu vực có trữ lượng quặng bauxit thì bên trên không có cây nào mọc được. Khu vực chuẩn bị khai thác bauxit hoàn toàn là đất trống, đồi trọc, xa khu dân cư. Việc khai thác sẽ không ảnh hưởng đến môi trường, không tổn hại rừng cũng như việc canh tác của người dân.

Thấy: Quanh công trường ở Bảo Lâm là những rừng thông xanh ngút mắt, là chợ, là thị trấn, đất xới lên đỏ tươi như thịt, tơi mịn như bột… Những cây thông trong hình này chắc sẽ chẳng còn “giữa trời mà reo” được bao lâu nữa, thương quá.

Nghe: Thông tin chính thức cũng cho biết là việc khai thác sẽ được làm theo kiểu cuốn chiếu, hết khu vực này sẽ chuyển sang khu vực khác.

Thấy: Đi dọc đường thấy rừng đang bị phá một cách qui mô để làm đường mà lo cho… đời con mình quá.Nói vậy là vì chẳng thể tin được vào cái công nghệ “bóc lớp đất mặt bỏ sang một bên, rồi lớp đất tầng đưới bỏ sang một bên, lấy quặng ra rồi lấp lại, bồi bổ lại cho đất tốt hơn” giống như lấy đồ trong ngăn kéo rồi đóng lại.

Chỉ cần nhìn mấy cái lô cốt ở SG sau đi được dỡ đi để lại mặt đường vá chằng vá đụp thì biết, nói chi tới các phân tích khoa học. Cũng chẳng thể tin công nghệ kết tủa quặng bauxit sẽ chẳng có tí chất thải nào. Cứ nhìn các dòng sông ở Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai… thì biết.

Cả thượng nguồn sông Đồng Nai cũng từ đây.
Bao giờ thì bùn đỏ chảy vào đó?


Cái hồ rất đẹp này ở Nhân Cơ (Đăk Nông)
cũng sẽ chẳng mấy lúc nữa mà biến mất

Một chuyến dã ngoại, về nghe lòng đau. Chỉ có hoa gạo là vẫn vô tư nở giữa núi rừng, không biết đến những hiểm họa đã đến sát tận gốc.

Cùng ngày tụi mình đi coi TQ khai thác bauxit ở Tây Nguyên, ngắm cảnh và nghe lòng đau này, báo TT có đăng lại một tin của TTXVN về Tổng bí thư Đảng CS VN tiếp một ông quan nào đó của TQ, và bảo rằng:

“TQ và VN mãi mãi là láng giềng tốt, anh em tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”

Mình đọc tin đó lại nhớ đến một bài học thuộc lòng đầu tiên trong đời mình ở lớp mẫu giáo mà đến giờ còn nhớ vài câu

“Thằng giặc bành trướng
Tên nó làm sao
Mặt nó thế nào
Ai mà biết được
Từ bên Trung Quốc
Nó đánh sang ta
Đầu thì trọc
Áo thì hôi
Ôi eo ôi…”

Mình quên mất rồi, bài dài lắm và kết thúc bằng câu

“Ta đánh cho nó
Vắt chân lên cổ”.

Ấy là năm 1979.

Hôm nay TTXVN lại đưa tin: Phó chủ tịch nước VN tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, và bảo rằng VN và TQ sẽ hợp tác toàn diện, cả kinh tế lẫn quân sự, và sẽ trao đổi các binh đoàn…

Không biết chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ.

Hôm ở Tây Nguyên về, mấy người bạn của mình sau hồi lâu bâng khuâng đã thở dài bảo: Ừ, trời đất sinh ra rừng biển đâu có cái biên giới nào…

Không biết chuyện gì sắp xảy ra thế nhỉ.

Bài báo về hội thảo trên VNN đã bị gỡ
Báo chí:

Báo tuổi trẻ

Tây nguyên: các dự án bôxit chuyển động

TT – Tại Lâm Đồng và Đắc Nông, hai dự án khai thác bôxit đã khởi động ở mức khác nhau. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt để ghi nhận không khí làm việc ở đó.

Tân Rai hối hả

Quốc lộ 20 đoạn qua thành phố Bảo Lộc rẽ ngược trái 19km là đến vùng Tân Rai – thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng – nơi đang triển khai dự án khai thác khoáng sản bôxit. Hằng ngày với nhộn nhịp những chiếc xe container, xe tải chở sắt thép, vật liệu xây dựng vào ra… xới lên hơi thở công nghiệp mới lạ đang ùa vào xứ này…

Trên một dải đồi mà giữa năm 2008 còn là những nương trà ở vùng Tân Rai, nay đã thành một mặt bằng liền rộng đến 50ha, sau khi được san ủi kỹ lưỡng

Nhân Cơ tăng tốc

Dự án xây dựng nhà máy luyện alumina nằm trong xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp (tỉnh Đắc Nông), sát bên trục quốc lộ 14 hướng về TP.HCM, cách thị xã Gia Nghĩa 15km. Phía nam xã Nhân Cơ giáp với xã Kiến Thành, phía đông giáp xã Nhân Đạo, phía tây giáp xã Đắc Wer cùng thuộc huyện Đăk R’Lấp. Chúng tôi nghe được thông tin ngày 10-4 sẽ làm lễ khởi công dự án nhà máy đã được tổng giám đốc Công ty cổ phần alumin Nhân Cơ – TKV Bùi Quang Tiến cải chính: “Dự kiến là ngày 26-4 tới”.

́n đề pháp lý trong vụ bauxite

Cái nhìn thiển cận về tài nguyên thiên nhiên

Chuẩn bị rà soát lao động nước ngoài

2.000 lao động Trung Quốc sẽ vào làm việc tại Đắk Nông

TIN LIÊN QUAN

Đồng thời, Công ty cũng đang chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công xây dựng nhà máy alumin công suất 650.000 tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng.

Công nhân Trung Quốc trên công trường bô-xít Tân Rai.

Ông Bùi Quang Tiến, Tổng giám đốc Công ty cho VOV biết, phía nhà thầu chính là Tập đoàn Chinalco (Trung Quốc) đang xúc tiến tìm hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam để đưa lao động người nước này vào làm việc tại Nhân Cơ.

Dự kiến, lúc cao điểm xây dựng nhà máy, sẽ có khoảng 2.000 lao động người Trung Quốc làm việc tại đây.

Trong bản ghi nhớ làm việc giữa 2 bên, lãnh đạo Công ty Cổ phần alumin Nhân Cơ – TKV xác định, chỉ nhận lao động người nước ngoài có tay nghề và chuyên môn cao vào làm việc; số lao động phổ thông sẽ sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương. Lao động người nước ngoài sẽ được công ty bố trí ăn ở sinh hoạt tại một khu vực riêng rộng khoảng 2ha gần nơi thi công nhà máy.

Hiện Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông soạn thảo một văn bản gửi tới nhà thầu Trung Quốc, nêu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc đưa người nước ngoài vào làm việc, cũng như những điều kiện để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, tại dự án khai thác bô xít Tân Rai (Lâm Đồng) đang triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho VietNamNet biết, đã có khoảng 500 nhân công Trung Quốc có mặt tại dự án này, trong đó có nhiều lao động giản đơn, sang Việt Nam làm việc bằng đường visa du lịch.

Báo cáo môi trường dự án Nhân Cơ chưa thuyết phục

Tại hội thảo khoa học về các dự án khai thác bô xít Tây Nguyên ngày 9/4, tiếp thu những ý kiến phản biện của giới khoa học, Chính phủ đã hứa xem lại hiệu quả kinh tế các dự án này và điều chỉnh quy hoạch ngành bô xít.  Riêng dự án Nhân Cơ, Chính phủ phải đợi có báo cáo tác động môi trường bổ sung mới có thể xem xét triển khai tiếp.

Trước đó, ngày 16/4, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND Đắk Nông tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy alumin Nhân Cơ, công suất 650.000 tấn/năm, có xem xét khả năng mở rộng đến 1 triệu 200 ngàn tấn/năm.

Trước những lo ngại của các nhà khoa học về việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, báo cáo này chưa đủ tính vững chắc để thuyết phục Hội đồng khoa học tỉnh Đắk Nông.

Cũng tại hội thảo ngày 9/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, những dự án có sản lượng 1-2 triệu tấn alumina/năm, sẽ phải trình xin ý kiến Quốc hội.

Nhân quyền cho người nhập cư

Nguy cơ Trung Quốc đối với Việt Nam?

Công nghệ Trung Quốc!

Advertisements

2 phản hồi to “Bô xít Tây Nguyên…update …Dư luận–>Chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán từ Đại hội IX và Đại hội X của Đảng đến nay.”

  1. […] phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, trong đó Đắk Nông là tỉnh có tỷ lệ số hộ và số nhân khẩu thiếu đói cao […]

  2. tai said

    thuong qua viet nam oi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: